ขอเชิญสาธุชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็็นเจ้าภาพ ผ้าป่าสามัคคีเพื่อปรับปรุงสถานีวัดพุทธบูชา จำนวน 500 กอง ๆละ 1,000บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ 024264962