ขอเชิญสาธุชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็็นเจ้าภาพ ผ้าป่าสามัคคีเพื่อปรับปรุงสถานีวัดพุทธบูชา จำนวน 500 กอง ๆละ 1,000บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ 024264962

15.10.52

พระราชภาวนาพินิจ ( สนธิ์ อนาลโย )* เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา *
พระราชภาวนาพินิจ เป็นชาว จ.อุบลราชธานี มีนามเดิมว่า สนธิ์ นามสกุลคำมั่น เป็นบุตรชายของ นายเป นางกัน คำมั่น เกิดที่ บ้านโนนชาติ ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.อุบลราชธานี อุปสมบทที่ที่ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร มี พระครูอุดมธรรมคุณ (ทองสุข
สุจิตฺโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สนธ์ (สนธ์ ขนฺตยาคโม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์กวาด (กวาด สุมโน) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้มีโอกาสไปศึกษา และปฏิบัติธรรมกับ หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี (วัดหินหมากเป้ง จ. หนองคาย) ประมาณ 1 ปี(2499-2500)ขณะนั้นเป็นช่วงที่ หลวงปูเทสก์ กำลังอยู่จำพรรษาเพื่อเผยแผ่พระศาสนาอยู่ที่ จ.ภูเก็ต จากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดพุทธบูชานี้ เมื่อ พ.ศ. 2500 ต่อมาใน พ.ศ. 2508 จึงได้ย้ายไปอยู่จำพรรษาที่วัดบรนิวาส ซึ่งท่านได้อยู่เป็นกำลังช่วยสอนพระปริยัติธรรม และเป็นกำลังช่วยบริหารวัดบรมนิวาสเรื่อยมา จนกระทั่งวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา ต่อมาวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2542 ท่านจึงได้รับแต่งตั้งจาก ท่านเจ้าคุณ พระธรรมกวี(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9)ซึ่งดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธ) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสของวัดพุทธบูชา ซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งนี้เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน

%%%%%%%%%%%%%%**************************%%%%%%%%%%%%%%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น


fm10025.blogspot.com

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้